Zespół

 

dr Robert Zajdler, radca prawny

Specjalizacja:

 • prawo energetyczne
 • prawo geologiczne i górnicze
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo konkurencji

Biografia

Adiunkt na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych.

Wcześniej, współpracując z jedną z większych kancelarii w Warszawie doradzał firmom z sektora energii oraz odbiorcom przemysłowym. Jako radca w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był pełnomocnikiem w postępowaniach arbitrażowych opartych na Traktacie Karty Energetycznej oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej. Jest autorem licznych publikacji w dziedzinie energetyki

Doświadczenie:

 • Wsparcie w zakresie uzyskania zwolnienia dla połączenia wzajemnego (interkonektora) gazowego
 • Doradztwo regulacyjne w ramach projektu budowy elektrociepłowni
 • Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów
 • Doradztwo regulacyjne związane z budową źródła kogeneracyjne w ramach partnerstwa publiczno-prawnego
 • Wsparcie dla spółek obrotu kwestiach prawa konkurencji i aspektów regulacyjnych rynku energii
 • Współpraca z sektorem energetyki wiatrowej w projektach regulacyjnych i inwestycyjnych
 • Doradztwo dla firm konsultingowych w zakresie regulacji rynku energii
 • Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się ?transportem?  energii elektrycznej i gazu ziemnego w kwestiach regulacyjnych oraz transakcyjnych.
 • Wsparcie dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego w kwestiach regulacyjnych
 • Prowadzenie arbitraży handlowych w sprawach budowlanych (FIDIC) opartych na UNCITRAL, FIDIC, SCC oraz opartych na Traktacie Karty Energetycznej
 • Negocjacje i konsultacje z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Komisją Europejską, współpraca z Sejmem i Senatem.
 •  

Marek Stusiński, Adwokat

 

Specjalizacja:

 • Prawo pracy
 • Prawo procesowe

Biografia

Adwokat w wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów krajowych i zagranicznych.

Doświadczenie:

 • Obsługa podmiotów zagranicznych, w tym zwłaszcza włoskich
 • Sprawy z zakresu prawa, w tym dyskryminacja, mobbing, zwolnienia grupowe
 • Doradztwo w zakresie akt prawa pracy (Regulaminy Pracy, Regulamin Wynagradzania, itd.).

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Reforma EU ETS: Jak nie zmarnować kolejnej szansy na dekarbonizację polskiej gospodarki

Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak aby przewidziane w ramach tego systemu regulacje mogły być w Polsce wykorzystane z jak największą korzyścią: dla środowiska, gospodarki oraz gospodarstw domowych. Obejmuje analizę ekonomiczną, zawierającą propozycję najbardziej efektywnych sposobów wydatkowania przez Polskę środków z mechanizmów derogacyjnych w nadchodzącej, kolejnej fazie EU ETS. W obydwu przypadkach punktem odniesienia są wnioski z dotychczasowego funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2013-2020.

Pobierz
RAPORT: Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej

Monografia porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem prowadzonych badań była identyfikacja miejsca kodeksów sieci w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, identyfikacja istniejących wątpliwości w tym zakresie oraz zaproponowanie modelu ich regulacji zgodnego z regulacjami rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii Europejskiej oraz zgodnego z unijnymi zasadami stosowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Pobierz